Aboneaza-te
prin RSS

Meteo

actualizat la data 2019-02-15
biletul zilei cu meciuri din fotbal biletul zilei pariuri sportive biletul zilei de azi la pariuri sportive


PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR DE MARKETING Şl A PRODUSELOR

SPECIFICE MUNICIPIULUl CÂMPULUNG MUSCEL, JUDEŢUL ARGEŞ,

COD SMIS 15861


Municipiul Câmpulung, în calitate de Beneficiar, a încheiat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, pentru implementarea proiectului cu titlul „Promovarea activităţilor de marketing şi a produselor specifice Municipiului Câmpulung Muscel, judeţul Argeş", din cadrul Domeniului major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Axa prioritară 5 -Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea turismului prin promovarea produselor turistice cu specific local şi a activităţilor de marketing specifice.

Obiectivul specific al proiectului este promovarea produselor turistice specifice Municipiului Câmpulung în scopul creşterii atractivităţii zonei ca destinaţie turistică.

Grupul ţintă: Turiştii români care vor vizita Municipiul Câmpulung.

Beneficiari direcţi:

- turişti actuali, aproximativ 4.246 turişti români şi străini;

- angajaţi permanenţi - 2 noi angajaţi în cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung care se vor ocupa de organizarea evenimentelor ce vor promova produsele specifice zonei.

Beneficiari indirecţi:

- comunitatea locală;

- muzeele din Municipiul Câmpulung;

- structuri de cazare;

- mediul de afaceri local.
Principalele activităţi ale proiectului sunt:

  1. Organizarea activităţii de management a proiectului
  2. Realizarea procedurilor de achiziţie publică şi semnarea contractelor de servicii
  3. Implementarea campaniei de promovare a produselor turistice specifice zonei Câmpulung Muscel
  4. Realizarea Studiului de Impact privind evenimentele organizate prin proiectul de finanţare
  5. Informarea şi publicitatea proiectului de finanţare către grupul ţintă
  6. Monitorizarea şi evaluarea proiectului

Valoarea totală a Proiectului este de 1.015.209,67 lei.

Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 770.442,02 lei, din care:

- Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 654.875,72 lei

- Valoare eligibilă nerambursabilă din buget naţional este de 100.157,45 lei

- co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 15.408,85 lei

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului este localitatea Câmpulung, Judeţul Argeş